TOTAL UNINSTALL

Deinstalacja wsadowa, odinstaluj równocześnie kilka programów

Ręczne odinstalowywanie wielu programów, jeden po drugim, jest czasochłonne. Jeśli podczas deinstalacji wymagane jest utworzenie punktu przywracania systemu, kopii zapasowej oraz przeglądanie i usunięcie pozostałości po każdym programie, trwa to jeszcze dłużej. Istnieje kilka programów posiadających funkcję deinstalacji wsadowej, które twierdzą, że rozwiązały ten problem uruchamiając każdy deinstalator jeden po drugim, jednakże użytkownik musi przejść przez każdy proces dyskretnej deinstalacji. Total Uninstall obsługuje odinstalowywanie wsadowe w unikalny sposób. Podejmie próbę odinstalowania wielu programów przy minimalnym udziale użytkownika.

1. Przełącz się w tryb pakietu i wybierz programy do odinstalowania.

Wybierz wiele programów, które mają być odinstalowane. Total Uninstall automatycznie rozpocznie proces analizy pakietu. Po zakończeniu analizy, wszystkie elementy powiązane z wybranymi programami są dostępne do przeglądu.

Deinstalacja wsadowa Windows 7  - analiza

2. Otwórz okno dialogowe Odinstaluj i uruchom proces odinstalowania

Naciśnij przycisk Odinstaluj na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe Odinstaluj.

Deinstalacja wsadowa - analiza zakończona

Total Uninstall wstępnie wybiera standardowy profil deinstalacji dla analizowanego pakietu. Naciśnij przycisk Uruchom, aby rozpocząć proces deinstalacji.

Uruchom odinstalowanie wielu programów Deinstalacja wsadowa, odinstaluj wiele programów

Niestandardowe lub źle wykonane wbudowane deinstalatory będą nadal wymagały ręcznej interwencji lub zostanie wyświetlonych kilka okien dialogowych potwierdzenia.

3. Usuń pozostałości

Naciśnij przycisk Odinstaluj, aby usunąć pozostałości.

Total Uninstall rozpoczął usuwać pozostałości. Total Uninstall usuwa pozostałości.

Zakończono deinstalację wsadową