TOTAL UNINSTALL
Total Uninstall - podsumowanie zainstalowanego programu
Moduł funkcyjny Zainstalowane programy
Podsumowanie informacji analizowanego programu
Total Uninstall - zmiany wprowadzone przez zainstalowany program
Moduł funkcyjny Zainstalowane programy
Wykryte zmiany wprowadzone przez analizowany program
Total Uninstall - odinstaluj analizowany program
Moduł funkcyjny Zainstalowane programy
Odinstalowywanie analizowanego programu
Total Uninstall - dziennik deinstalacji
Moduł funkcyjny Zainstalowane programy
Polecenia deinstalacji w dzienniku
Total Uninstall - rozpoczęcie monitorowania procesu
Moduł funkcyjny Monitorowane programy
Rozpoczęcie procesu monitorowania
Total Uninstall - instalowanie monitorowanego programu
Moduł funkcyjny Monitorowane programy
Instalacja monitorowanego programu
Total Uninstall - monitorowanie zmian programu
Moduł funkcyjny Monitorowane programy
Wyszukiwanie w wykrytych zmianach monitorowanych programów
Opcje Total Uninstall
Opcje Total Uninstall