TOTAL UNINSTALL

Monitorowanie instalacji nowych programów daje gwarancję ich idealnego odinstalowania

Total Uninstall - korzyści z monitorowania instalacji

1. Uruchom proces monitorowania

Przed zainstalowaniem programu należy utworzyć migawkę systemu za pomocą jednego kliknięcia.

Total Uninstall - rozpoczęcie monitorowania procesu Total Uninstall - tworzenie przedinstalacyjnej migawkin

2. Zainstaluj program w zwykły sposób

Instalację można uruchomić z interfejsu Total Uninstall, ale nie jest to wymagane. Nazwa instalowanego programu zostanie automatycznie wykryta. Po zakończeniu instalacji, po prostu uruchom zainstalowany program i zamknij go. Następnie przejdź do następnego kroku.

Total Uninstall - instalowanie monitorowanego programu

3. Zakończ proces monitorowania

Aby zakończyć proces, wystarczy jedno kliknięcie przycisku "Program został zainstalowany".

Total Uninstall - tworzenie poinstalacyjnej migawki Koniec procesu monitorowanej instalacji

Wynik

Szczegółowe zmiany dotyczące monitorowanej instalacji są łatwe do eksplorowania, wyszukiwania, modyfikowania lub odinstalowania.

Total Uninstall - monitorowanie zmian programu